Monday, June 13, 2016

Tôi và Việt Tân

by Phạm văn Thành, Paris, June 13, 2016


Tôi và Việt Tân You Tube Play List: https://www.youtube.com/playlist?list=PLq5vQcvGeschDIvMk9-al15nQm2JwcKQE


(còn cập nhật tiếp)

.

0 nhận xét:

Post a Comment