Monday, June 20, 2016

Khả năng chiến tranh Red Vietnam và Red China rất gần

You Tube clips by Phạm Văn Thành June 19, 2016


- Từ Chuyện Formosa Đến Chuyện Casa Và Susu!


- Chiến tranh Trung - Việt
thông tin và chia xẻ, đặc biệt dành riêng cho những quân nhân của nhà nước cộng sản VN hiện tại.

0 nhận xét:

Post a Comment