Thursday, April 13, 2017

Từ Kỳ Hà Đến Paris - Và bản chất một cuộc xâm lăng được nhận diện

by Phạm văn Thành, Apr. 13, 2017


Từ Kỳ Hà Đến Paris
Và bản chất một cuộc xâm lăng được nhận diệnhttps://youtu.be/4oeilRySX2c

0 nhận xét:

Post a Comment