Monday, June 6, 2016

FORMOSA VÀ CHÚNG TA - ĐỢT 2

by Blogger / cựu tù chính trị A20 Phạm Văn Thành - June 6, 2016

Anh chị em đã theo dõi "FORMOSA VÀ CHÚNG TA Play List" gồm 44 video clips thực hiện từ những ngày đầu tháng 5/2016.

Nay tình hình đấu tranh dành lại nhân quyền cho người Việt Nam, dành lại quyền tự quyết cho dân tộc Việt Nam trước lề lối leo thang cai trị bằng côn đồ sắt máu vô luân vô luật của chế độ cộng sản Hanoi sẽ phải chuyển qua một hình thức khác phù hợp hơn.

Xin quý anh chị em theo dõi tiếp loạt FORMOSA VÀ CHÚNG TA Đợt 2 Play List do Blogger / cựu tù chính trị A20 Phạm Văn Thành chia xẻ với chúng ta từ Paris.

"FORMOSA VÀ CHÚNG TA - ĐỢT 2 Play List" còn tiếp tục cập nhật, xin quý anh chị em chú ý save You Tube link để tiếp tục theo dõi.

0 nhận xét:

Post a Comment