Tuesday, April 11, 2017

Từ Trung Đông Nhìn Về Bắc Hàn Qua Venezuela để Nhìn Về Việt Nam

by Phạm văn Thành, Apr. 11, 2017


Từ Trung Đông Nhìn Về Bắc Hàn tạt ngang qua Venezuela để nhìn về chúng ta!https://youtu.be/lrMBNA1-yDE


0 nhận xét:

Post a Comment