Wednesday, April 30, 2014

Bản Chúc Thư Của Một Người Việt Nam

Thơ Nguyễn Chí Thiện [1939-2012], Tú Quỳnh xuất bản 1980, Lê Triết [1929-1990] viết lời giới thiệu. Tư liệu của TV PVT (do bạn đọc KT gởi tặng 2015)


Bản Chúc Thư Của Một Người Việt Nam

$pageIn
Thi Sĩ/Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện [1939-2012]$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut


Xin đọc các Phần tiếp theo ==>

Bài Liên Quan: Tính Thiện- Sự Thật Chỉ Là Một by Phan Nhật Nam 2008 - 2013- TOÀN CẢNH VIỆC VU CÁO NGUYỄN CHÍ THIỆN THẬT/GIẢ
-

0 nhận xét:

Post a Comment