Wednesday, June 29, 2016

Monday, June 20, 2016

Monday, June 13, 2016

Monday, June 6, 2016

FORMOSA VÀ CHÚNG TA - ĐỢT 2

by Blogger / cựu tù chính trị A20 Phạm Văn Thành - June 6, 2016

Anh chị em đã theo dõi "FORMOSA VÀ CHÚNG TA Play List" gồm 44 video clips thực hiện từ những ngày đầu tháng 5/2016.

Nay tình hình đấu tranh dành lại nhân quyền cho người Việt Nam, dành lại quyền tự quyết cho dân tộc Việt Nam trước lề lối leo thang cai trị bằng côn đồ sắt máu vô luân vô luật của chế độ cộng sản Hanoi sẽ phải chuyển qua một hình thức khác phù hợp hơn.

Xin quý anh chị em theo dõi tiếp loạt FORMOSA VÀ CHÚNG TA Đợt 2 Play List do Blogger / cựu tù chính trị A20 Phạm Văn Thành chia xẻ với chúng ta từ Paris.

"FORMOSA VÀ CHÚNG TA - ĐỢT 2 Play List" còn tiếp tục cập nhật, xin quý anh chị em chú ý save You Tube link để tiếp tục theo dõi.

Thursday, June 2, 2016

THỰC CHẤT VIỆC MỸ XÓA LỆNH CẤM VẬN VŨ KHÍ CHO HANOI

by Lê Tùng Châu - May 31, 2016

$pageIn

THỰC CHẤT VIỆC MỸ XÓA LỆNH CẤM VẬN VŨ KHÍ CHO HANOI vào ngày May 24th, 2016?


Gần 1 tuần sau chuyến thăm Vietnam của Tổng Thống Mỹ Obama đủ cho tâm trạng anh em ta lắng dịu và bình tâm hơn khi nhận định chủ đề Cấm vận Vũ khí vừa đựợc dỡ bỏ.

Lệnh Cấm vận Vũ khí vừa đựợc dỡ bỏ có ý nghĩa như thế nào, có phải phe cộng sản Hanoi thắng thế không? Có phải quần chúng đấu tranh Vietnam thua thế hay đáng lo không? Thực chất của sự việc đó thế nào?