Saturday, July 1, 2017

Nói với Anh Em ...

by Phạm Văn Thành - Jul. 1, 2017


Nói với Anh Em ...


- Từ Đào Minh Quân đến Phạm Minh Hoàng!
- Từ Đoàn Thuỳ Dương đến Huỳnh Quốc Huy!

Tâm tình róc thịt từ một người cựu tù chính trị cộng sản, một chiến binh nhân quyền đã sống qua hai thời kỳ lịch sử cận đại của dân tộc và qua hai nền văn minh lưỡng cực tương phản Âu Á ...


https://youtu.be/Ryy43dd6ki4


0 nhận xét:

Post a Comment