Tuesday, May 30, 2017

Tân Đại Việt và Tinh Thần Nguyễn Ngọc Huy

by Phạm Văn Thành với Dươc sĩ Nguyễn Quốc Nam, May 31, 2017


Tân Đại Việt và Tinh Thần Nguyễn Ngọc Huy
https://youtu.be/oQ2eyVw_HcQ


Tân Đại Việt và Tinh Thần Nguyễn Ngọc Huy (phần 2 và hết)
by Phạm Văn Thành với Dươc sĩ Nguyễn Quốc Nam
May 31, 2017

https://youtu.be/KtiZYGJ5_dU

0 nhận xét:

Post a Comment