Tuesday, July 18, 2017

Minh Bạch về sự kiện "Huỳnh Quốc Huy"

FB live stream Jul. 18, 2017 from Bangkok Thailand
by Emily Page-Le, Phạm Văn Thành, Trần Văn Long


"Minh Bạch Về Huỳnh Quốc Huy FB STT Jul. 16 at 5:43PM"

YouTube: https://youtu.be/rYdfnsRK3zE


0 nhận xét:

Post a Comment