Thursday, April 6, 2017

4 chủ đề về hiện tình đất nước sau ngày chiếm UB huyện Lộc Hà April 3, 2017

by Phạm văn Thành, Apr. 6, 2017


4 chủ đề về hiện tình đất nước sau ngày chiếm UB huyện Lộc Hà April 3, 2017


A.Năng lực truyền thông fB và cuộc đấu tranh dành quyền sống của người dân Việt Nam!
B. Live Stream fB! Sợi chỉ kim cương nối Kỳ Anh với Lộc Hà và Hồ Tây Hanoi
C. Trái bom tấn hoá học tịt ngòi VTV!
D. Thời cơ đang trong tay ai ?


https://youtu.be/i_XR5NYAJRI

0 nhận xét:

Post a Comment