Friday, April 7, 2017

TIỂU PHẪU THÁNG TƯ!

by Phạm văn Thành, Apr. 7, 2017


TIỂU PHẪU THÁNG TƯ!


FB Live stream Hỏi Đáp trực tiếp về:

1 - Các Tổ chức Kháng Cộng tại Miền Nam VN giai đoạn 1976 - 1995, bao gồm cả những vụ án từ hải ngoại như:

- Võ đại Tôn 1981.
- Trần văn Bá, Lê quốc Tuý, Hoàng văn Hoan 1984
- Hoàng cơ Minh 1987
- Nguyễn Hữu Chánh 1997
- Nguyễn Sĩ Bình 1992 và 1998

2 . Các Thủ Tướng phường chèo hải ngoại (bao gồm cả Đào Minh Quân, Nguyễn hữu Chánh, Trần văn Cọp /Dần, Hoàng Việt Cương)

3 . Việt Tân

4 . "Vụ án" Phạm văn Thành Hoàng duy Hùng 1999 liên quan đến sợi dây thòng lọng "100 ngàn Thiên An Môn VN 1999"

5 . "Nghề dân chủ" tại VN và hải ngoại

Trực tiếp vào lúc 15h Paris hôm nay (21 giờ VN)

* Nhiều thắc mắc tràn ngập inbox nên yêu cầu mở live stream public, giải phẫu công khai cùng mọi người

Tất cả các câu hỏi sẽ ưu tiên trước cho những câu hỏi đặt trên STT này.

Các câu hỏi trực tiếp có thể text trực tiếp hoặc gởi vào live stream bằng fB tin thoại SMS (cùng trang)

Xin đặt câu hỏi đúng vào từng nội dung

https://youtu.be/_PSPqRIwWSg

-------------------------------

Những bài chi tiết liên quan trong live stream clip:
- về Đỗ thị Thuấn, Đoan Trang: Đối Chất về VT và Phạm Văn Thành "100 ngàn USD biển thủ..."

- về MyLinhaol: Đôi dòng cần viết về nick Mylinh@aol.com: Mỹ Linh aol.com! Cô là Ai?


0 nhận xét:

Post a Comment