Friday, March 3, 2017

Đoàn Kết cho Ngày Quan Trọng Nhất

by Phạm văn Thành, March 3, 2017


Đoàn Kết cho Ngày Quan Trọng Nhất


Anh Em Miền Nam Và Bắc Trung Bộ! Hãy Ý Thức Rằng Ta Đang Chiến Đấu trong Những Ngày Quan Trọng Nhất.

Nếu Sợ Cô Đơn, Chúng Ta Sẽ Không Còn Có Cơ Hội Lập Lại Thế Trận Với Ưu Tiên Thắng Lợi (trong sự tổn thất tối thiểu) Như Hôm Nay Nữa.
Hãy Bước Đi, Vì Danh Dự Và Vì Nụ Cười Của Đàn Em Chúng Ta, Vì Tương Lai Tươi Sáng Của Con Cháu Chúng Ta.
Hãy Bước Đi, Dù Ban Đầu Có Thể Anh Em Sẽ Chịu Ít Nhiều Cô Đơn!
Hãy Gạt Nước Mắt, Vươn Tầm Bay Của Những Cánh Chim Chịu Lực Đầu Đàn ...

Nếu không, tất cả anh em chúng ta, những người đang nghe rền tiếng thiêng liêng của Tổ Quốc đang réo gọi hôm nay, kể cả những người đang trong hàng ngũ nô lệ ngu xuẩn vô học và bạo ác tập đoàn cộng sản Hanoi ... sẽ mãi mãi chịu cảnh đê hèn bị trị dưới gót sắt của độc tài cộng sản Tàu cũng như chịu nhục dưới bàn tay máu của những tên Thái Thú đỏ Việt phản quốc hôm nay.
Bao lâu tập đoàn máu cộng sản phản quốc Hanoi còn tự tiện cai trị đất Mẹ Việt Nam này, thì tất cả con dân Việt dẫu ở bất cứ phía nào, dẫu mang bất cứ thiên hướng chính trị hay ý thức hệ này nào ... sẽ phải chịu thân phận hèn hạ tôi đòi bị cướp hết nhân phẩm nhân quyền, bị tước đoạt tự do, bị dẫm đạp quyền sống của một con người đích thực.
Sống như thế thì không bằng chết!

https://youtu.be/K-iVb8Aa-7U

0 nhận xét:

Post a Comment