Thursday, March 2, 2017

Những Chủ Đề Quan Trọng cho Tổng Biểu Tình 5/3/2017 (part 1)

by Phạm văn Thành, March 2, 2017


5/3/2017 PHÁT ĐỘNG MÙA BIỂU TÌNH TOÀN QUỐC!


- Những câu chuyện của chúng ta!
- Chế độ máu Hanoi đang dựng những thứ Chuyện Lề đường để làm loãng bầu khí tập trung cho Tổng Biểu Tình 5/3/2017!
- Người phụ nữ mang tên Hồng Thái Hoàng.
- Trịnh Xuân Thanh và bức thư sấm sét!


https://youtu.be/S87tSSZXHzITỪ ÂU CHÂU HƯỚNG VỀ 5/3/2017 VIỆT NAM!


- THƯ HIỆP THÔNG CỦA GIÁM MỤC VÁCLAV MALÝ, Praha, Cộng Hoà Tiệp!

- Thư yêu cầu được chung sức với đồng bào Việt Nam cho giai đoạn khởi động Biểu Tình Toàn Quốc 5/3/2017 của Cựu đảng viên Cộng Sản đặc biệt Trịnh Xuân Thanh.


https://youtu.be/pyOI72ZDQsM0 nhận xét:

Post a Comment