Thursday, March 16, 2017

NÓI VỚI ANH EM TÔI NHỮNG NGƯỜI KI TÔ HỮU VIỆT NAM!

by Phạm Văn Thành
Mar. 16, 2017


NÓI VỚI ANH EM TÔI NHỮNG NGƯỜI KI TÔ HỮU VIỆT NAM!


- Ôn lại quãng đời tù ngục trong lò sát sinh của cộng sản 1990's cùng với các bạn tù chính trị kiên cường và các vị Tu sĩ đáng kính ngưỡng với đức lớn Hy sinh, Chia xẻ cho bạn tù và Bất khuất trước kẻ thù trong những hoàn cảnh sinh tử đầy bóng tối trong chốn lao tù cộng sản đói khát khổ sai mười phần chết chưa đầy nửa phần sống đối với bất cứ tù nhân nàohttps://youtu.be/VsldqHUNZ0wVết hằn tàn phá còn rõ nguyên nơi người tù Lê Thiện Quang vừa mới từ lò sát sinh cộng sản về với Mẹ và con (2003)


Những bài có các chi tiết liên hệ được nhắc tới trong video clip:

- Những Hồi Tưởng A20 (1)

- Đường về quê Bắc - Sông Gianh Đầm Đùn

- A20 - Ánh lửa giữa đêm trường (1)


0 nhận xét:

Post a Comment