Wednesday, March 8, 2017

NỖI SỢ HÃI ĐANG CHUYỂN BIẾN TỪ QUẦN CHÚNG BỊ TRỊ SANG TẬP ĐOÀN CAI TRỊ, VÀ TA PHẢI LÀM GÌ TIẾP?

by Phạm văn Thành với Hoàng Ngọc Phúc - Mar 9, 2017

NỖI SỢ HÃI ĐANG CHUYỂN BIẾN TỪ QUẦN CHÚNG BỊ TRỊ SANG TẬP ĐOÀN CAI TRỊ, VÀ TA PHẢI LÀM GÌ TIẾP?


Trao đổi sống động qua network với một "biểu tình viên", anh Hoàng Ngọc Phúc, người đã bị côn đồ chế độ Hanoi bắt, và thả ra sau cùng trong ngày Biểu Tình sáng 5/3/2017 tại Nhà Thờ Đức Bà Saigon.


https://youtu.be/ZqgAl5WrBkc

0 nhận xét:

Post a Comment