Thursday, March 9, 2017

Sức Mạnh Của Truyền Thông Tự Do

by Phạm Văn Thành Mar 9, 2017


Sức Mạnh Của Truyền Thông Tự Do- Năng lực của Facebook social network

- Một câu chuyện đã cũ

- Và một lời đề nghị mạo muội: "Ngày Chủ Nhật 12 tháng 3 / 2017 tới đây và những ngày Chủ Nhật, ngày nghỉ tiếp theo trong năm 2017 này, kính gợi ý toàn thể anh chị em & quý đồng bào tham gia Biểu Tình đòi lại Nhân Quyền và Tự Do cho người Việt nước Việt theo lời kêu gọi của Cha Lý ... thay vì tập trung ở chân Tượng Đức Mẹ trước Nhà Thờ Đức Bà Saigon như bao lần trước, nay chúng ta hãy ôn hòa, trật tự tập trung biểu thị ý chí thiện chí hòa bình ngay trước Tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ [Tòa Đại Sứ Mỹ cũ] tại Saigon. Với một thiện chí thân thiện như thế, thì những bạo lực, đê hèn và thói côn đồ vô pháp của chế độ cộng sản sẽ không có lý do gì để đàn áp đồng bào như những lần trước được nữa.
Kính mong anh chị em chuyển rộng rãi lời đề nghị này đến mọi tầng lớp đồng bào để chúng ta quy tụ sức mạnh hòa bình trong nhiều lần biểu tình sắp tới kể từ ngày Ngày Chủ Nhật 12 tháng 3 / 2017 tới đây.


Mar. 9, 2017
Kính!
Facebooker Phạm Văn Thành Paris

YouTube link: https://youtu.be/Nif9ZaD9upM
Thư Viện Phạm Văn Thành Channel - Phạm Văn Thành FB live stream Mar. 9, 2017


Các bài có liên quan đến các chi tiết trong video clip gồm:


1/ Chuyến Về Nước Đấu Tranh 1993 và bị tù đày:

Đường về mây trắng bay (1) - Thiên La Địa Võng!

Đường Về Mây Trắng Bay (2) - Mê Cung

Đường Về Mây Trắng Bay (3) - B34 Người đàn bà sau ô mắt cáo

2/ Cuộc Nổi Dậy A20 tháng 10 / 1994 tại trại tù chính trị A20 Xuân Phước Phú Yên:

A20 - Ánh lửa giữa đêm trường (1)

A20 Ánh lửa giữa đêm trường (2) - Tiếng Thét Nhân Quyền

A20 Ánh lửa giữa đêm trường (3) - Đêm Phi Công

Sách 'Cuộc Nổi Dậy A20": by Phạm Văn Thành, sách dày 200 trang, Bìa của Thi Vũ, Quê Mẹ xuất bản, Paris 1997 - Võ Văn Ái viết Lời Giới Thiệu
0 nhận xét:

Post a Comment