Tuesday, March 7, 2017

Biểu Tình 5/3/2017: Tiêu Cực và Tích Cực?

by Phạm văn Thành, Mar 7, 2017


Biểu Tình 5/3/2017: Tiêu Cực và Tích Cực?
Phân tích và nhận định những bất đồng qua ngày Biểu Tình 5/3/2017
https://youtu.be/JEE3VsCCrO0

0 nhận xét:

Post a Comment