Wednesday, March 1, 2017

Loạt video clip ngày cuối tháng 2/2017

by Phạm Văn Thành


-

Hậu cộng sản có xảy ra Loạn Sứ Quân không?

Có xảy ra Loạn Sứ Quân sau khi chế độ độc tài cộng sản Hanoi sụp đổ?https://youtu.be/PXW9ZSoW6E8

-

Về LÁ THƯ THỨ 2 của một (Sĩ quan?) Cảnh Sát Cơ Động của chế độ cộng sản, thông báo về dự định đàn áp cuộc Tổng Biểu Tình vào ngày 5/3/2017 sắp tới!
https://youtu.be/YGibGktQoYo

-

Về LÁ THƯ CỦA TRỊNH XUÂN THANH GÓP Ý TƯỞNG VỀ CHUỖI BIỂU TÌNH TỪ NGÀY 5/3/2017 sắp tới.
https://youtu.be/fpja4t54rlM

-

Từ Biển Đông Nhìn về Bô Xít và Fomorsa!
https://youtu.be/2_e4MPMOm_w

0 nhận xét:

Post a Comment