Monday, February 27, 2017

ĐÀN ÁP: TIỀN ĐỀ CHO TỔNG BIỂU DƯƠNG TOÀN MIỀN NAM!

by Phạm văn Thành, Feb. 27, 2017


ĐÀN ÁP: TIỀN ĐỀ CHO TỔNG BIỂU DƯƠNG TOÀN MIỀN NAM!

* Vận dụng Sức Mạnh Tâm Linh vào công cuộc Tranh đấu Cách Mạng Dân Tộc!


https://youtu.be/MB-Wsw3h0o8

0 nhận xét:

Post a Comment