Sunday, February 26, 2017

Về Lời Kêu Gọi Biểu Tình Ôn Hòa đồng loạt ngày 5 tháng 3 / 2017

by Phạm văn Thành Feb. 26, 2017- Lời Kêu Gọi 16 điểm của Tập Hợp Quốc Dân Việt của Cha Lý
- Tan hợp hợp tan trong một cuộc tranh đấu!

https://youtu.be/FX5VyTJlhaA

==> Lời Kêu Gọi 16 điểm của Tập Hợp Quốc Dân Việt (Linh Mục Nguyễn Văn Lý hiệp nhất nối kết và giới thiệu)


0 nhận xét:

Post a Comment