Saturday, November 12, 2016

November 11: Tưởng Niệm Ngày Chiến Sĩ Trận Vong

by Phạm Văn Thành - Nov. 12, 2016


November 11: Tưởng Niệm Ngày Chiến Sĩ Trận Vong


Tượng THƯƠNG TIẾC nơi lối vào Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Đền Tử Sĩ nằm trong khuôn viên Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Những hình ảnh đặc biệt như một Tang chứng Tội ác của tập đoàn cộng sản Hanoi đối với tử sĩ Việt Nam Công Hòa do chúng tôi thực hiện từ năm 2011 [xin xem bài chi tiết theo link dẫn bên dưới]:


Bài liên quan: Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, Tiếng Kêu Khẩn Thiết Từ Ngôi Đền Thiêng
by -Lê Tùng Châu - Oct. 6, 2011


0 nhận xét:

Post a Comment