Saturday, November 12, 2016

Quay lại sau 3 ngày FB blocked

by Phạm Văn Thành - Nov. 12, 2016


Quay lại sau 3 ngày FB blocked


"Đoàn ta, vui bước trên đường mưa gió về
Còn nghe vang dư âm bao lời ca âu yếm"
[trích ca khúc Con Đường Vui của Lê Vy, Tinh Hoa xuất bản, Huế 1952]Con Đường Vui mucical score


0 nhận xét:

Post a Comment