Sunday, November 13, 2016

Từ Giải Thưởng Nhân Quyền Vietnam

by Phạm Văn Thành - Nov. 13, 2016


Từ Giải Thưởng Nhân Quyền VietnamĐến Những Người Nữ Tù Đi Ra Từ Trại Tù Khủng Khiếp Đầm Đùn Lý Bá Sơ Thanh Hoá!
Bài liên quan: TRẠI ĐẦM ĐÙN - Trần Văn Thái


0 nhận xét:

Post a Comment