Saturday, October 15, 2016

Trận Lụt kinh hoàng miền Trung Việt Nam, giữa tháng Mười - 2016

by Phạm Văn Thành - Oct. 15 - 2016


Trận Lụt kinh hoàng miền Trung Việt Nam, giữa tháng Mười - 2016


Lụt lội!
Thảm độc!
Nguyên nhân gốc từ đâu?


0 nhận xét:

Post a Comment