Tuesday, October 11, 2016

TỔ CHỨC VIÊT TÂN VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐỊNH NGHĨA VỀ HAI CHỮ KHỦNG BỐ! [phần 2]

by Phạm Văn Thành Oct. 11, 2016


TỔ CHỨC VIÊT TÂN VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐỊNH NGHĨA VỀ HAI CHỮ KHỦNG BỐ!

[phần 2, trong Hội Luận mở rộng người tham dự và thời lượng lớn gần 3 hours trên Diễn đàn Chính trị PalTalk]
by Phạm Văn Thành Oct 11, 2016


Nhận rõ tình hình khủng hoảng lối đi của chế độ hèn hạ đốn mạt cộng sản Hanoi hiện tại khi chúng ngày càng lún sâu vào vũng bùn nhơ nhớp phản quốc hại dân, cố tâm đàn áp đối phó với làn sóng phẫn uất của quần chúng Việt Nam nhằm bảo vệ cho kẻ tội đồ gây chết cá chết biển Việt Nam: công ty gang thép Formosa Hà Tĩnh [của Trung cộng]
Bọn tội đồ Formosa này đã được sự bảo kê của tập đoàn ba đình Hanoi, tùy tiện xả thải cực độc thẳng ra biển Hà Tĩnh trong suốt thời gian dài và gây nên Thảm Họa Formosa cho nước Việt Nam kể từ tháng Tư / 2016 tới nay.
Trước tình thế khủng hoảng, bị động, chế độ Hanoi đã làm một động tác ngu muội trò hề đáng khinh bỉ khi chúng tự công bố 2 chữ "khủng bố" gắn vô cho đảng Việt Tân

0 nhận xét:

Post a Comment