Tuesday, October 18, 2016

Ngũ Sắc Tinh Kỳ

by Phạm Văn Thành - Oct. 17, 2016


Những khái niệm căn bản về Cờ̀ Ngũ Sắc, còn gọi là Ngũ Sắc Tinh Kỳ!

by Phạm Văn Thành Oct. 17, 2016

1 comment: