Thursday, August 18, 2016

Vụ Đỗ Cường Minh bắn chết Bí thư và Chủ tịch hội đồng Yên Bái, Aug. 18, 2016

by Phạm văn Thành Aug. 18, 2016


Vụ thanh toán bằng súng K59 tại Yên Bái 18 tháng 8 / 2016!
Vua Rừng Yên Bái Đỗ Cường Minh tự sát hay bị bắn chết?

Đây là thông điệp quá rõ gởi tới những anh em đang mang trên người những áo xống "quân đội nhân dân" của chế độ Hanoi để anh em tự nhận biết thân phận của chính mình trong những ngày sắp tới


.

0 nhận xét:

Post a Comment