Sunday, August 21, 2016

Vụ chóp bu cộng sản thanh toán nhau tại Yên Bái [vào Aug 18, 2016]

by Phạm văn Thành Aug. 21, 2016


Những thẩm định nghiêm khắc tính Thực / Hư củ các diễn biến Vụ chóp bu cộng sản thanh toán nhau tại Yên Bái [vào Aug 18, 2016] từ Công Dân Mạng Tự Do trong vài ba ngày qua


.

0 nhận xét:

Post a Comment