Friday, July 22, 2016

Trao đổi giữa Doanh nhân Saigon Thiên Trần và Facebooker Phạm Văn Thành

Paris, France - Jul. 22, 2016Trao đổi không hẹn trước giữa Doanh nhân Saigon Thiên Trần và Facebooker Phạm Văn Thành, Jul. 22, 2016, tại Paris, France, về việc toàn dân phải có trách vụ tham gia, quan tâm tới chính trị đất nước và sau khi nhận ra đâu là việc cần thiết thì phải thay đổi chế độ độ tài để hưng quốc và vệ quốc..

0 nhận xét:

Post a Comment