Saturday, July 23, 2016

Biển Mẹ và Thảm Họa Formosa Nhìn Từ Paris qua tầm nhìn hai thế hệ

Paris, France - Jul. 22, 2016Biển Mẹ và Thảm Họa Formosa Nhìn Từ Paris qua tầm nhìn hai thế hệ: Nhà Văn lão trượng Vũ Thư Hiên và Doanh nhân tứ tuần Thien Tran.

.

0 nhận xét:

Post a Comment