Thursday, July 21, 2016

Chế độ Dân Chủ Đại Nghi?

by Facebooker Phạm Văn Thành - Jul. 20, 2016

Dân Chủ Là Gì? Tại Sao Hàng Trăm Triệu Con Người Đã Dám Chết Vì Nó!
Tổ Quốc Là Gì? Tại Sao Bao Đời Cha Ông Ta Đã Chấp Nhận Chết Cho Hai Chữ Thiêng Liêng Ấy!

.

0 nhận xét:

Post a Comment