Sunday, July 24, 2016

Việt Nam có Nhân Quyền không?

by Phạm văn Thành Jul 24 2016


Trocadero Centre Paris Jul 25, 2016


Với FB Thien Tran tại Quảng trường Nhân quyền [Trocadero Centre Paris], Effel Tower Jul 24 2016

- Việt Nam có Nhân Quyền không?
- "Thiên đường xã hội chủ nghĩa" ở Việt Nam là gì? Nó có không?

.

0 nhận xét:

Post a Comment