Monday, February 22, 2016

Giọt Nước Mắt Khô Cho Dòng Cửu Long

-by Phạm Văn Thành - Feb 22 2016


"Giọt Nước Mắt Khô Cho Dòng Cửu Long"


-tự sự bằng Video Clip dài 10 phút của Blogger Phạm Văn Thành (cựu tù chính trị trong các trại tù của cộng sản: A20 Xuân Phước Phú Yên từ 1993, Đầm Đùn Thanh Hóa từ 1995 - 1998) từ Paris, Feb. 22, 2016 về hiện tình đất nước liên quan đế hiện trạng nguy hiểm báo động: Sông Cửu Long Cạn Dòng và vận mệnh đất nước Việt Nam nếu tiếp tục còn trong tay chế độ cộng sản Hanoi.
see more at: Phạm Văn Thành Youtube Playlist

.

0 nhận xét:

Post a Comment