Monday, January 27, 2014

Phóng Ảnh báo VNTP số 461 (năm 1995) về cái chết của Hoàng Cơ Minh-by Thiên Hà

Phóng Ảnh 5 trang báo VNTP (Văn Nghệ Tiền Phong) số 461 (từ ngày 1 đến ngày 15/4/1995 , trang 15, 16, 75 và 76) về cái chết của Hoàng Cơ Minh dưới tựa đề: "CON ĐƯỜNG ĐỊNH MỆNH CỦA TƯỚNG MINH -Từ San Jose đến Ubon - Savaran" by Thiên Hà

ảnh 1:


ảnh 2:


ảnh 3:

ảnh 4:

ảnh 5:
photo edited by: Admin

-

0 nhận xét:

Post a Comment