Saturday, May 6, 2017

QUYỀN LỰC NÀO CHO PHÉP CÔNG AN Cộng Sản CÓ QUYỀN CẮT CỔ DÂN?

by Phạm Văn Thành May 6, 2017


QUYỀN LỰC NÀO CHO PHÉP CÔNG AN Cộng Sản CÓ QUYỀN CẮT CỔ NGƯỜI DÂN Việt Nam NHƯ IS TRUNG ĐÔNG?
https://youtu.be/FvmCtKW6r_E


0 nhận xét:

Post a Comment