Monday, May 8, 2017

CHIÊU TRÒ ĐẤU TỐ ĐANG CÓ TRIỆU CHỨNG TÁI PHÁT

by Phạm Văn Thành May 8, 2017


61 NĂM "CÁCH MẠNG VĂN HOÁ" TRUNG CỘNG
CHIÊU TRÒ ĐẤU TỐ ĐANG CÓ TRIỆU CHỨNG TÁI PHÁT TẠI VIỆT NAM


https://youtu.be/MYks07U6Zac


0 nhận xét:

Post a Comment