Wednesday, May 3, 2017

QUỐC HẬN thứ 42

by Phạm văn Thành, Apr. 30, 2017


Paris, Quốc Hận 30.4.2017
Trước tòa Đại Sứ Cộng Sản VN tại Paris (62 Rue Boileau - 75016 Paris)


Cộng đồng người Việt quốc gia lưu vong tập trung biểu tình chống cộng, tố cáo tội ác cộng sản VNhttps://youtu.be/rs2W1tK7EvcGIẢI PHÓNG! Cuộc gạt lường vô tiền khoáng hậu!

by Phạm văn Thành, Apr. 29, 2017


https://youtu.be/BFCWeTqPBoA

0 nhận xét:

Post a Comment