Wednesday, May 3, 2017

gởi Phan Hùng và gia đình, Sau vụ chúng mày đánh Lê Mỹ Hạnh

by Phạm văn Thành, May. 3, 2017


gởi Phan Hùng và gia đình

Sau vụ chúng mày đánh Lê Mỹ Hạnh ngày 2/5/2017 tại Saigon


trong clip có đính kèm:
- clip gốc do chính Phan Hùng posted
- clip Lê Mỹ Hạnh kể lại sự việc

https://youtu.be/Z3_GI7blaWo


0 nhận xét:

Post a Comment