Tuesday, April 18, 2017

Đồng Tâm 2017 Thái Bình 1997• Lộc Hà 2017 Xuân Lộc 1997• Thoả Hiệp hay Tự Sát?

by Phạm văn Thành, Apr. 18, 2017Đồng Tâm 2017 Thái Bình 1997• Lộc Hà 2017 Xuân Lộc 1997• Thoả Hiệp hay Tự Sát?https://youtu.be/8Mur22wQIm8


0 nhận xét:

Post a Comment