Friday, April 28, 2017

Loạt FB live stream cuối tháng Tư / 2017

by Phạm văn Thành, April, 2017


Loạt FB live stream cuối tháng Tư / 2017


"NGƯỜI GIEO TRONG ĐAU THƯƠNG - SẼ GẶT GIỮA CA MỪNG"

by Phạm văn Thành, Apr. 22, 2017


https://youtu.be/mXU_DeK4yR4TRUYỀN THÔNG - THÔNG TIN (1 + 2)

Sức mạnh chiến lược của hôm nay!
TƯƠNG QUAN TA VÀ ĐỊCH
by Phạm văn Thành, Apr. 25, 2017


https://youtu.be/H6ODMBXzHl0Từ Vương văn Thả đến Rodrigo Duterte (Tổng thống Philippines) 1 + 2

by Phạm văn Thành, Apr. 26, 2017
Những giá trị phi vật chất siêu đẳng của dân tộc Việt Nam hôm nay đang ở đâu?
Nghĩ đến những giá trị đã mất và đâu là giải pháp để phục hồi?


https://youtu.be/b4ZiXTIde6k
HÀNH TRANG CHO CHÚNG TA

by Phạm văn Thành, Apr. 27, 2017


https://youtu.be/V4-pcZzvJI4TƯ PHÁP CỘNG SẢN QUA CÂU CHUYỆN CƠN MƯA DÉP HÀN ĐỨC LONG
CON TÔM HỒI XỨ VỚI DÂN TỘC MÌNH ĐỒNG DA SẮT

by Phạm văn Thành, Apr. 28, 2017


https://youtu.be/J2Xs_z4Hk48
0 nhận xét:

Post a Comment