Saturday, February 18, 2017

với Luật Sư Trần Kiều Ngọc đến từ Sydney

by Phạm văn Thành, Feb. 18, 2017


Luật Sư Trần Kiều Ngọc đến từ Sydney, về chủ đề, chủ đích truyền ý thức Tự Do, truyền ngọn lửa đấu tranh dành lại tự do cho đất nước ... đến giới trẻ Việt Nam trong nước cũng như đang sống hoặc du học ở hải ngoại.YouTube link: https://youtu.be/natXBEL0eR8

Chú thích chi tiết về trại tập trung Auschwitz của phát xít Đức:

Auschwitz là tên của thị trấn nhỏ, gần thành phố Katowice thuộc Ba Lan. Phát xít Đức lập ra trại tập trung ở đây từ 6/1940 để giết những người Do Thái bị ruồng bố và dồn bắt về đây [phần lớn cách giết người tập thể là giết bằng lò hơi ngạt] nên trại có tên Auschwitz.
Cùng với Auschwitz là hàng loạt những trại tập trung giết người tập thể tương tự do Phát xít Đức lập ra từ 1941 đến 1945 trên khắp nước Đức và những nước bị Đức chiếm đóng trong Đệ Nhị Thế Chiến

Một tuyệt tác điện ảnh của đạo diễn lừng danh người Mỹ gốc Đức Steven Spielberg lấy bối cảnh Đức Quốc Xã tàn sát dân Do Thái, là film Schindler's List [phát hành 1993]

0 nhận xét:

Post a Comment