Thursday, February 2, 2017

Loạt video clip Tết Đinh Dậu 2017

by Phạm văn Thành, Jan. 30, 2017 đến Feb. 3, 2017 [mồng 3 đến mồng 7 Tết Đinh Dậu 2017]


Mê trận Truyền thông . . . . / Sinh viên Việt Nam tại Pháp . . . / Những người lính miền Nam . . . / Nổi trôi theo giòng lịch sử từ một giòng họ nơi đất phương Nam...


Mê trận Truyền thông


Sinh viên Việt Nam tại Pháp thời biến động


A20 Thượng Tọa Tuệ Sĩ án chung thân (hình chụp năm 1999 với Cựu Thiếu Uý Sư đoàn 6 Không quân Căn Cứ 60 Chiến Thuật (Phù Cát) Nguyễn Trọng Nghĩa - Hiệp Hội Tranh Đấu Nhân Quyền VN)

Chuyện những người lính miền Nam một thời .......
(Với Cựu Thiếu Uý Sư đoàn 6 Không quân Căn Cứ 60 Chiến Thuật (Phù Cát) Nguyễn Trọng Nghĩa part 1)

Nổi trôi theo giòng lịch sử từ một giòng họ nơi đất phương Nam...
(Với Cựu Thiếu Uý Sư đoàn 6 Không quân Căn Cứ 60 Chiến Thuật (Phù Cát) Nguyễn Trọng Nghĩa part 2)


Ghi Chú: Chi tiết liên quan Trung Úy Nguyễn Trọng Nghĩa nơi những bài đã publish nơi TV PVT gồm có:

- Hồi Tưởng Ngày Mất Nước Và Quãng Đời Tù Ngục Cộng Sản - Cựu tù A20 Trần Văn Long
- Mùa xuân ở A20 by Phạm Văn Thành January 31, 2014
- Hồi Ức của cựu tù A20 Lê Ngọc Vàng


.

0 nhận xét:

Post a Comment