Thursday, January 26, 2017

Vì sao ta phải đấu tranh?

by Phạm Văn Thành, Jan 25, 2017 (28 Tết Đinh Dậu)


Vì sao ta phải đấu tranh?

Ta đấu tranh để làm gì?
Ta đấu tranh với ai?
Ai là thù ai là bạn?
Ta đấu tranh như thế nào để đi đến thành công với ít nhất sự tổn thất cho quê hương đất nước dân tộc?0 nhận xét:

Post a Comment