Friday, January 20, 2017

Jan 19: NGÀY ĐI TÌM LỊCH SỬ!

by Phạm văn Thành, Jan. 19, 2017


Jan 19: NGÀY ĐI TÌM LỊCH SỬ!

Mặc niệm những Anh Hùng, 74 Tử Sỹ chiến hạm Nhựt Tảo - HQ 10 của QLVNCH [Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa] đã tử trận ngày 19 tháng 1 năm 1974 trong trận hải chiến đánh lại quân Trung cộng xâm lăng lãnh thổ Việt Nam: 2 quần đảo Trường Sa + Hoàng Sa [thuộc tỉnh Quảng Nam, Vùng I chiến thuật]0 nhận xét:

Post a Comment