Wednesday, January 18, 2017

HÀNH TRÌNH TỰ DO!

by Phạm văn Thành, Jan. 16, 2017


HÀNH TRÌNH TỰ DO!


Thảm trạng Thuyền nhân hay Boat People -người Việt 2 miền ồ ạt bỏ nước ra đi tìm tự do ở ngoại quốc sau khi cộng sản tràn vào miền Nam Black April 1975- và những góc khuất cần được nhận diện!

0 nhận xét:

Post a Comment