Saturday, December 31, 2016

Tổng lược công cuộc kháng cộng 41 năm qua

by Phạm văn Thành Dec. 31, 2016


Tổng lược công cuộc kháng cộng 41 năm qua


Nhìn lại 41 năm!


- 1975/ 1985 tuyệt vọng!
- 1985/1995 lơ láo!
- 1995/2005 manh nha định hình lại được giá trị cuộc chiến Quốc Cộng!
- 2005/2015 định hình được kẻ thù đích thực của dân tộc.
- 2016 với sự kiện Formosa Hà Tĩnh: Đàn Ma Giáo đã vỡ trận!
- 2017: ta sẽ làm gì trước đích đến Thành Đô / Lạc Việt Giao Chỉ Quận, núp bóng thiên triều Trung cộng để ôm mộng sống còn của chế độ phản quốc hại dân cộng sản Hanoi?

Phần tiếp:

Nhìn từ phương xa. Đất nước tôi sau 4 nghìn năm!
0 nhận xét:

Post a Comment