Thursday, December 29, 2016

NGUYỄN HỒ NHẬT THÀNH và nét võ đạo phương Nam!

by Phạm văn Thành Dec. 29, 2016


NGUYỄN HỒ NHẬT THÀNH và nét võ đạo phương Nam!

NGUYỄN HỒ NHẬT THÀNH bị hàng một, hai chục tên công an thường phục đánh hội đồng tại Saigon vào ngày Dec. 26, 2016!
Một chế độ hèn hạ, bẩn thỉu đang giãy dụa ở những phút cuối cùng!

Ghi chú: anh Nguyễn Hồ Nhật Thành là chồng của facebooker Trịnh Kim Tiến.
Cô Trịnh Kim Tiến là con gái của ông Trịnh xuân Tùng -người bị tên Trung tá Việt cộng Nguyễn Văn Ninh đánh đến chết, ở bến xe Giáp Bát, Thịnh Liệt, Hà Nội ngày 28/02/2011.
https://youtu.be/FY5KIFgTJzk


Xem bài liên quan: Lời giải của lịch sử: Trung tá Công An Việt cộng Nguyễn Văn Ninh đã giải oan cho Tướng Cảnh sát Quốc Gia Nguyễn Ngọc Loan by Lê Tùng Châu 26/3/2011

0 nhận xét:

Post a Comment