Tuesday, November 1, 2016

Những lời thật lòng

by Phạm Văn Thành Nov 1, 2016


Những lời thật lòng

Gởi gia tộc Tô Lâm và những người liên quan của chế độ Hanoi nhân Tuyên Ngôn của Facebooker Nguyễn Chí Tuyến, Hanoi, Oct. 29, 2016

Nguyễn Chí Tuyến Tuyên Ngôn


by Facebooker Nguyễn Chí Tuyến, Hanoi, Oct. 29, 2016

Sinh nhật No-U FC & Những trò bẩn của cộng sản


Tuyên Ngôn của Nguyễn Chí Tuyến khi quá sức chịu đựng của Câu Lạc Bộ bóng tròn [soccer] No-U FC (một Câu Lạc Bộ của các anh chị em dissident Hanoi mà anh Nguyễn Chí Tuyến là thành viên) trước việc No-U FC đã bị côn an côn đồ của chế độ Hanoi phá rối, xâm hại và hành hung một cách có tổ chức, một cách có hệ thống trong suốt một thời gian dài kể từ 2011 tới nay, 2016.0 nhận xét:

Post a Comment