Sunday, November 6, 2016

Những Con Chim Mồi Hiền Lành

by Phạm Văn Thành Nov 6, 2016


Những Con Chim Mồi Hiền Lành

(full)

Một vài chia xẻ về những kinh nghiệm cá nhân trong quá trình tranh đấu thực địa / nhân FB video clip của Facebooker Nguyễn Chí Tuyến về việc bảo mật [security] khi làm việc trên mạng xã hội [social network] đối với những anh chị em dissidents trong nước

FB video clip của Facebooker Nguyễn Chí Tuyến, Nov. 5, 2016
Chia xẻ một số chi tiết cần yếu về network security tại nội địa Vietnam
by Nguyễn Chí Tuyến Nov. 5, 2016


0 nhận xét:

Post a Comment